Tworzymy i optymalizujemy dokumenty dla komunikacji z klientem.

Żyjemy w czasach transformacji. Tradycyjny papierowy list zastępują dokumenty elektroniczne. Cała nasza komunikacja opiera się o dowolne kanały komunikacyjne – począwszy od tradycyjnej poczty na dowolnej postaci komunikacji elektronicznej kończąc. Nasze rozwiązania dostosowane są do dowolnej technologii produkcji i przetwarzania dokumentów. Wspieramy dowolne procesy biznesowe.


Corporate Output Management (COM)

Witamy w świecie nowoczesnej technologii.
Najnowsza generacja naszych rozwiązań serii M/ oferuje całkowite i kompleksowe podejście do zarządzania emisją dokumentów (Output Management System). Obejmuje pełen cykl życia dokumentu od jego projektu, publikacji przez produkcję aż po emisję i archiwizację jego obrazu. Wszyscy pracownicy, administratorzy, projektanci i managerowie mają kontakt z narzędziami udostępnianymi przez nowoczesne technologie IT. Przy obecnych wymaganiach stawianych Systemom  Output  Management, seria M/ jest najlepszym dostępnym, zaawansowanym rozwiązaniem oferującym kompleksowe podejście do zarządzania produkcją dokumentów.  Umożliwia integrację z systemami zarządzania procesami biznesowymi łącząc dokumenty z klientami, procesami, wspierając i ułatwiając podejmowanie decyzji biznesowych. Wyręczamy pracowników w technicznym procesie przetwarzania i dystrybucji dokumentów. Menadżerom oferujemy narzędzie do efektywnego nadzorowania postępów w produkcji dokumentów i kontrolę nad procesami biznesowymi. Pakiet serii M/ jest ofertą globalnego systemu dla każdej firmy, gwarantującego obsługą dowolnych ilości dokumentów w całym cyklu ich życia. Zastosowane technologie gwarantują bezpieczeństwo i maksymalna efektywność obsługę dowolnych ilości dokumentów.

Poczta czy kanał cyfrowy ?

Nowoczesne firmy zmuszone są, zasadami panującymi na rynku, do wykorzystywania obu tych kanałów równolegle i takiej organizacji produkcji dokumentów by w każdej chwili móc emitować dokumenty w dowolnej postaci. Dokumenty muszą być doskonale dopasowane do oczekiwań klientów i jednocześnie uwzględniać wymagania usługodawców pocztowych realizujących tradycyjną formę dystrybucji.

Samo oprogramowanie nie wystarczy.

Od 35 lat zajmujemy się tematyką personalizacji i automatyzacji tworzenia dokumentów i zarządzania ich produkcją. Dzięki realizacji niezliczonych projektów udało nam się zebrać bogate doświadczenie z którego nasi klienci mogą korzystać na dowolnym etapie realizacji projektów. Wspieramy planowanie realizację oraz utrzymanie i rozwój projektów. Oferujemy olbrzymie doświadczenie merytoryczne i wysoki poziom szkolenia, doradztwa i wsparcia każdego wdrożenia.